Cinese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Dire che vuoi aprire un conto corrente
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
Tipo di conto corrente
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
Tipo di conto corrente
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
Tipo di conto corrente
บัญชีร่วม
联名账户
Tipo di conto corrente
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
Tipo di conto corrente
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
Tipo di conto corrente
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
Tipo di conto corrente
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
Tipo di conto corrente
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
Dire che hai perso la tua carta di credito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
Chiedere informazioni sui prestiti
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
Informarsi sul tasso d'interesse
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
Dire che stai comprando la tua prima casa
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
Dire che stai comprando una seconda proprietà
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
Tipo di assicurazione
ประกันการเดินทาง
旅游保险
Tipo di assicurazione
ประกันชีวิต
人身保险
Tipo di assicurazione
ประกันสุขภาพ
健康保险
Tipo di assicurazione
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
Tipo di assicurazione
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
Tipo di assicurazione
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
Tipo di assicurazione
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
Tipo di assicurazione
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
Tipo di assicurazione
ประกันกลุ่ม
团体保险
Tipo di assicurazione
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
Tipo di assicurazione
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
Tipo di assicurazione
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
Tipo di assicurazione
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
Domandare il costo dell'assicurazione