Ceco | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Was für Kontotypen gibt es?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
Girokonto
běžný účet
Tipo di conto corrente
Sparkonto
spořící účet
Tipo di conto corrente
Privatkonto
osobní účet
Tipo di conto corrente
Gemeinschaftskonto
společný účet
Tipo di conto corrente
Kinderkonto
dětský účet
Tipo di conto corrente
Konto für fremde Währungen
cizoměnový účet
Tipo di conto corrente
Businesskonto
obchodní účet
Tipo di conto corrente
Studentenkonto
studentský účet
Tipo di conto corrente
Fallen monatlich Gebühren an?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dostanu šekovou knížku?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Wie ist der Zinssatz?
Jaká je spořící úroková sazba?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Können Sie mein Konto sperren?
Můžete zablokovat můj účet?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Potřebuji náhradní kartu.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Chiedere informazioni sui prestiti
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Informarsi sul tasso d'interesse
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuji můj první dům.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuji druhou nemovitost.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
Hausratsversicherung
pojištění domu/domácnosti
Tipo di assicurazione
Reiseversicherung
cestovní pojištění
Tipo di assicurazione
Lebensversicherung
životní pojištění
Tipo di assicurazione
Krankenversicherug
zdravotní pojištění
Tipo di assicurazione
KFZ-Versicherung
povinné ručení
Tipo di assicurazione
Versicherung für Haustiere
pojištění mazlíčků
Tipo di assicurazione
Diebstahlversicherung
pojištění proti krádeži
Tipo di assicurazione
Hypothekenversicherung
pojištění hypotéky
Tipo di assicurazione
Studentenversicherung
pojištění majetku studenta
Tipo di assicurazione
Gruppenversicherung
skupinové pojištění osob
Tipo di assicurazione
Sachversicherung
pojištění majetku
Tipo di assicurazione
Flutschutzversicherung
pojištění proti povodním
Tipo di assicurazione
Brandschutzversicherung
pojištění proti požáru
Tipo di assicurazione
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Was kostet die Versicherung?
Kolik stojí to pojištění?
Domandare il costo dell'assicurazione