Ceco | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
текущий счет
běžný účet
Tipo di conto corrente
сберегательный счет
spořící účet
Tipo di conto corrente
личный счет
osobní účet
Tipo di conto corrente
совместный счет
společný účet
Tipo di conto corrente
детский счет
dětský účet
Tipo di conto corrente
валютный счет
cizoměnový účet
Tipo di conto corrente
счет предприятия
obchodní účet
Tipo di conto corrente
студенческий счет
studentský účet
Tipo di conto corrente
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Какие комиссии для международных трансферов?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Я получу чековую книжку?
Dostanu šekovou knížku?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Каков процент накопления?
Jaká je spořící úroková sazba?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Я потерял(а) кредитную карту.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Моя кредитная карта была украдена.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Вы можете заблокировать мой счет?
Můžete zablokovat můj účet?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Мне нужна карта для замены.
Potřebuji náhradní kartu.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Chiedere informazioni sui prestiti
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Informarsi sul tasso d'interesse
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuji můj první dům.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Я покупаю вторую собственность.
Kupuji druhou nemovitost.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Мой годовой доход________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
Страхование дома
pojištění domu/domácnosti
Tipo di assicurazione
Туристическое страхование
cestovní pojištění
Tipo di assicurazione
страхование жизни
životní pojištění
Tipo di assicurazione
Медицинское страхование
zdravotní pojištění
Tipo di assicurazione
Страхование автомобиля
povinné ručení
Tipo di assicurazione
Страхование домашних животных
pojištění mazlíčků
Tipo di assicurazione
страхование от кражи
pojištění proti krádeži
Tipo di assicurazione
защита ипотеки
pojištění hypotéky
Tipo di assicurazione
студенческая страховка
pojištění majetku studenta
Tipo di assicurazione
групповое страхование
skupinové pojištění osob
Tipo di assicurazione
страхование собственности
pojištění majetku
Tipo di assicurazione
страхование от наводнений
pojištění proti povodním
Tipo di assicurazione
страхование от пожара
pojištění proti požáru
Tipo di assicurazione
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Сколько стоит страховка?
Kolik stojí to pojištění?
Domandare il costo dell'assicurazione