Tedesco | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
rachunek bieżący
Girokonto
Tipo di conto corrente
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Tipo di conto corrente
rachunek osobisty
Privatkonto
Tipo di conto corrente
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Tipo di conto corrente
konto dla dziecka
Kinderkonto
Tipo di conto corrente
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Tipo di conto corrente
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Tipo di conto corrente
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Tipo di conto corrente
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chiedere informazioni sui prestiti
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Informarsi sul tasso d'interesse
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Tipo di assicurazione
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Domandare il costo dell'assicurazione