Italiano | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
rachunek bieżący
conto corrente
Tipo di conto corrente
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Tipo di conto corrente
rachunek osobisty
conto personale
Tipo di conto corrente
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Tipo di conto corrente
konto dla dziecka
conto per bambini
Tipo di conto corrente
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Tipo di conto corrente
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Tipo di conto corrente
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Tipo di conto corrente
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Dire che hai perso la tua carta di credito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chiedere informazioni sui prestiti
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Informarsi sul tasso d'interesse
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Tipo di assicurazione
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Domandare il costo dell'assicurazione