Inglese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
What are the fees if I use external ATMs?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
I would like to open a bank account.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
I would like to close my bank account.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Czy mogę założyć konto przez internet?
Can I open a bank account online?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Will I get a debit card or a credit card?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Can I use banking on my cell?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
What types of bank accounts do you have?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
rachunek bieżący
current account
Tipo di conto corrente
rachunek oszczędnościowy
savings account
Tipo di conto corrente
rachunek osobisty
personal account
Tipo di conto corrente
wspólny rachunek bankowy
joint account
Tipo di conto corrente
konto dla dziecka
children's account
Tipo di conto corrente
rachunek w obcej walucie
foreign currency account
Tipo di conto corrente
rachunek firmy/konto firmowe
business account
Tipo di conto corrente
rachunek studencki/konto studenckie
student account
Tipo di conto corrente
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Are there any monthly fees?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
What are the commissions for international transfers?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Czy dostanę książeczkę czekową?
Do I get a checkbook?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
What is the savings interest rate?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In what ways can you protect me from frauds?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
I lost my credit card.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
My credit card was stolen.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Can you block my account?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
I need a replacement card.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
I would like to have some information about loans.
Chiedere informazioni sui prestiti
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
Informarsi sul tasso d'interesse
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
I would like to have some information about mortgages.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
I am buying my first home.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
I am buying a second property.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
I would like to remortgage.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
I am buying a property to let.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
My gross annual income is ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
ubezpieczenie domu/mieszkania
home/household insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na czas podróży
travel insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na życie
life insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zdrowotne
health insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie samochodu
car insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie zwierząt domowych
pet insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
theft insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
mortgage protection
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie mienia studenta
student possessions
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie grupowe
group insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie majątkowe
property insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie na wypadek powodzi
flood insurance
Tipo di assicurazione
ubezpieczenie od ognia
fire insurance
Tipo di assicurazione
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
For how many months will I be covered?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
What is the price for the insurance?
Domandare il costo dell'assicurazione