Polacco | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
conto corrente
rachunek bieżący
Tipo di conto corrente
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Tipo di conto corrente
conto personale
rachunek osobisty
Tipo di conto corrente
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Tipo di conto corrente
conto per bambini
konto dla dziecka
Tipo di conto corrente
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Tipo di conto corrente
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo di conto corrente
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo di conto corrente
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Dire che hai perso la tua carta di credito
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Chiedere informazioni sui prestiti
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Informarsi sul tasso d'interesse
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo di assicurazione
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo di assicurazione
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Tipo di assicurazione
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo di assicurazione
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Tipo di assicurazione
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo di assicurazione
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo di assicurazione
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo di assicurazione
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo di assicurazione
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Tipo di assicurazione
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Tipo di assicurazione
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo di assicurazione
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Tipo di assicurazione
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Domandare il costo dell'assicurazione