Ceco | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
What are the fees if I use external ATMs?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

I would like to open a bank account.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
I would like to close my bank account.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Can I open a bank account online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Will I get a debit card or a credit card?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Can I use banking on my cell?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
What types of bank accounts do you have?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
current account
běžný účet
Tipo di conto corrente
savings account
spořící účet
Tipo di conto corrente
personal account
osobní účet
Tipo di conto corrente
joint account
společný účet
Tipo di conto corrente
children's account
dětský účet
Tipo di conto corrente
foreign currency account
cizoměnový účet
Tipo di conto corrente
business account
obchodní účet
Tipo di conto corrente
student account
studentský účet
Tipo di conto corrente
Are there any monthly fees?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
What are the commissions for international transfers?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Do I get a checkbook?
Dostanu šekovou knížku?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
What is the savings interest rate?
Jaká je spořící úroková sazba?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
In what ways can you protect me from frauds?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
I lost my credit card.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Dire che hai perso la tua carta di credito
My credit card was stolen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Can you block my account?
Můžete zablokovat můj účet?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
I need a replacement card.
Potřebuji náhradní kartu.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

I would like to have some information about loans.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Chiedere informazioni sui prestiti
What can you tell me about the interest rate?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Informarsi sul tasso d'interesse
I would like to have some information about mortgages.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
I am buying my first home.
Kupuji můj první dům.
Dire che stai comprando la tua prima casa
I am buying a second property.
Kupuji druhou nemovitost.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
I would like to remortgage.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
I would like to review my existing mortgage.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
I am buying a property to let.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
My gross annual income is ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

I would like to purchase insurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
home/household insurance
pojištění domu/domácnosti
Tipo di assicurazione
travel insurance
cestovní pojištění
Tipo di assicurazione
life insurance
životní pojištění
Tipo di assicurazione
health insurance
zdravotní pojištění
Tipo di assicurazione
car insurance
povinné ručení
Tipo di assicurazione
pet insurance
pojištění mazlíčků
Tipo di assicurazione
theft insurance
pojištění proti krádeži
Tipo di assicurazione
mortgage protection
pojištění hypotéky
Tipo di assicurazione
student possessions
pojištění majetku studenta
Tipo di assicurazione
group insurance
skupinové pojištění osob
Tipo di assicurazione
property insurance
pojištění majetku
Tipo di assicurazione
flood insurance
pojištění proti povodním
Tipo di assicurazione
fire insurance
pojištění proti požáru
Tipo di assicurazione
For how many months will I be covered?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
What is the price for the insurance?
Kolik stojí to pojištění?
Domandare il costo dell'assicurazione