Ungherese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
kuranta konto
folyószámla
Tipo di conto corrente
ŝparadoj konto
takarékszámla
Tipo di conto corrente
persona konto
személyi számla
Tipo di conto corrente
kuna konto
közös számla
Tipo di conto corrente
infana konto
gyerekszámla
Tipo di conto corrente
fremda valuto konto
devizaszámla
Tipo di conto corrente
afera konto
üzleti számla
Tipo di conto corrente
studenta konto
diákszámla
Tipo di conto corrente
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vannak havi költségek?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Kapok csekkfüzetet is?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Mi perdis mian kreditkarton.
Elvesztettem a kártyám.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ellopták a kártyám.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Le tudják tiltani a számlám?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Mi bezonas anstataŭan karton.
Szükségem van egy új kártyára.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Chiedere informazioni sui prestiti
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Informarsi sul tasso d'interesse
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Szeretnék új jelzálogot.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mia malneta jara enspezo estas ______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Szeretnék biztosítást kötni.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
hejma/domanara asekuro
lakásbiztosítás
Tipo di assicurazione
vojaĝa asekuro
utazásbiztosítás
Tipo di assicurazione
viva asekuro
életbiztosítás
Tipo di assicurazione
sana asekuro
egészségbiztosítás
Tipo di assicurazione
aŭtoasekuro
gépjármű-biztosítás
Tipo di assicurazione
dombestoasekuro
kisállatbiztosítás
Tipo di assicurazione
ŝtela asekuro
lopásbiztosítás
Tipo di assicurazione
hipoteka protekto
jelzálogvédelem
Tipo di assicurazione
studentoposedoj
tanulói vagyon
Tipo di assicurazione
grupoasekuro
csoportbiztosítás
Tipo di assicurazione
proprietoasekuro
vagyonbiztosítás
Tipo di assicurazione
inundoasekuro
árvízi biztosítás
Tipo di assicurazione
fajroasekuro
tűzbiztosítás
Tipo di assicurazione
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Kio estas la prezo por la asekuro?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Domandare il costo dell'assicurazione