Russo | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
kuranta konto
текущий счет
Tipo di conto corrente
ŝparadoj konto
сберегательный счет
Tipo di conto corrente
persona konto
личный счет
Tipo di conto corrente
kuna konto
совместный счет
Tipo di conto corrente
infana konto
детский счет
Tipo di conto corrente
fremda valuto konto
валютный счет
Tipo di conto corrente
afera konto
счет предприятия
Tipo di conto corrente
studenta konto
студенческий счет
Tipo di conto corrente
Ĉu estas monataj kotizoj?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Какие комиссии для международных трансферов?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Я получу чековую книжку?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Каков процент накопления?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Mi perdis mian kreditkarton.
Я потерял(а) кредитную карту.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Моя кредитная карта была украдена.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Вы можете заблокировать мой счет?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Mi bezonas anstataŭan karton.
Мне нужна карта для замены.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chiedere informazioni sui prestiti
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Informarsi sul tasso d'interesse
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Я покупаю вторую собственность.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Я покупаю собственность для аренды.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Мой годовой доход________.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
hejma/domanara asekuro
Страхование дома
Tipo di assicurazione
vojaĝa asekuro
Туристическое страхование
Tipo di assicurazione
viva asekuro
страхование жизни
Tipo di assicurazione
sana asekuro
Медицинское страхование
Tipo di assicurazione
aŭtoasekuro
Страхование автомобиля
Tipo di assicurazione
dombestoasekuro
Страхование домашних животных
Tipo di assicurazione
ŝtela asekuro
страхование от кражи
Tipo di assicurazione
hipoteka protekto
защита ипотеки
Tipo di assicurazione
studentoposedoj
студенческая страховка
Tipo di assicurazione
grupoasekuro
групповое страхование
Tipo di assicurazione
proprietoasekuro
страхование собственности
Tipo di assicurazione
inundoasekuro
страхование от наводнений
Tipo di assicurazione
fajroasekuro
страхование от пожара
Tipo di assicurazione
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Kio estas la prezo por la asekuro?
Сколько стоит страховка?
Domandare il costo dell'assicurazione