Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
kuranta konto
lopende rekening
Tipo di conto corrente
ŝparadoj konto
spaarrekening
Tipo di conto corrente
persona konto
persoonlijke rekening
Tipo di conto corrente
kuna konto
gezamenlijke rekening
Tipo di conto corrente
infana konto
kinderrekening
Tipo di conto corrente
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Tipo di conto corrente
afera konto
zakelijke rekening
Tipo di conto corrente
studenta konto
studentenrekening
Tipo di conto corrente
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Chiedere informazioni sui prestiti
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Informarsi sul tasso d'interesse
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Tipo di assicurazione
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Tipo di assicurazione
viva asekuro
levensverzekering
Tipo di assicurazione
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Tipo di assicurazione
aŭtoasekuro
autoverzekering
Tipo di assicurazione
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Tipo di assicurazione
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Tipo di assicurazione
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Tipo di assicurazione
studentoposedoj
studentenverzekering
Tipo di assicurazione
grupoasekuro
groepsverzekering
Tipo di assicurazione
proprietoasekuro
schadeverzekering
Tipo di assicurazione
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Tipo di assicurazione
fajroasekuro
brandverzekering
Tipo di assicurazione
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Domandare il costo dell'assicurazione