Finlandese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
kuranta konto
käyttötili
Tipo di conto corrente
ŝparadoj konto
säästötili
Tipo di conto corrente
persona konto
henkilökohtainen tili
Tipo di conto corrente
kuna konto
yhteistili
Tipo di conto corrente
infana konto
lasten tili
Tipo di conto corrente
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Tipo di conto corrente
afera konto
liiketili
Tipo di conto corrente
studenta konto
tili opiskelijoille
Tipo di conto corrente
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Dire che hai perso la tua carta di credito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Chiedere informazioni sui prestiti
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Informarsi sul tasso d'interesse
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Dire che stai comprando la tua prima casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Tipo di assicurazione
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Tipo di assicurazione
viva asekuro
henkivakuutus
Tipo di assicurazione
sana asekuro
sairausvakuutus
Tipo di assicurazione
aŭtoasekuro
autovakuutus
Tipo di assicurazione
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Tipo di assicurazione
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Tipo di assicurazione
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Tipo di assicurazione
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Tipo di assicurazione
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Tipo di assicurazione
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Tipo di assicurazione
inundoasekuro
tulvavakuutus
Tipo di assicurazione
fajroasekuro
palovakuutus
Tipo di assicurazione
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Domandare il costo dell'assicurazione