Cinese | Frasario - Immigrazione | Banca

Banca - Generale

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
我想要开一个银行账户。
Dire che vuoi aprire un conto corrente
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
我想要注销我的银行账户。
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
请问我能在网上开户吗?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
请问我能在手机上管理账户么?
Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili
běžný účet
活期账户
Tipo di conto corrente
spořící účet
储蓄账户
Tipo di conto corrente
osobní účet
个人账户
Tipo di conto corrente
společný účet
联名账户
Tipo di conto corrente
dětský účet
儿童账户
Tipo di conto corrente
cizoměnový účet
外国货币账户
Tipo di conto corrente
obchodní účet
商务账户
Tipo di conto corrente
studentský účet
学生账户
Tipo di conto corrente
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
请问有月费吗?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
请问国际转账的手续费是多少?
Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata
Dostanu šekovou knížku?
请问我会有支票簿吗?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto
Jaká je spořící úroková sazba?
储蓄利率是多少?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
您能如何防止我被诈骗?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
我丢失了我的信用卡。
Dire che hai perso la tua carta di credito
Moje kreditní karta byla ukradena.
我的信用卡被偷了。
Dire che la tua carta di credito è stata rubata
Můžete zablokovat můj účet?
您能冻结我的账户吗?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente
Potřebuji náhradní kartu.
我需要补办一张卡。
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
我想要了解贷款信息。
Chiedere informazioni sui prestiti
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
您能给我说说利率信息吗?
Informarsi sul tasso d'interesse
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chiedere informazioni sui mutui ipotecari
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari
Kupuji můj první dům.
我正在考虑买第一套房子。
Dire che stai comprando la tua prima casa
Kupuji druhou nemovitost.
这是我在购买的第二套房子。
Dire che stai comprando una seconda proprietà
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
我想要再抵押。
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
我想要评估我的抵押贷款。
Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
我想要买一处房产出租。
Dire che stai comprando una proprietà da affittare
Můj hrubý roční příjem je ______.
我的年收入大概______。
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
我想要买一份保险。
Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione
pojištění domu/domácnosti
家庭保险
Tipo di assicurazione
cestovní pojištění
旅游保险
Tipo di assicurazione
životní pojištění
人身保险
Tipo di assicurazione
zdravotní pojištění
健康保险
Tipo di assicurazione
povinné ručení
汽车保险
Tipo di assicurazione
pojištění mazlíčků
宠物保险
Tipo di assicurazione
pojištění proti krádeži
失窃保险
Tipo di assicurazione
pojištění hypotéky
抵押贷款保险
Tipo di assicurazione
pojištění majetku studenta
学生财物保险
Tipo di assicurazione
skupinové pojištění osob
团体保险
Tipo di assicurazione
pojištění majetku
财产保险
Tipo di assicurazione
pojištění proti povodním
洪水保险
Tipo di assicurazione
pojištění proti požáru
火灾保险
Tipo di assicurazione
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
我的保险能保多久?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione
Kolik stojí to pojištění?
请问我的保险多少钱?
Domandare il costo dell'assicurazione