Turco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Specificare i requisiti di ingresso
microchip
mikroçip
Requisito di ingresso
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
kuduz aşısı
Requisito di ingresso
hộ chiếu cho thú nuôi
hayvan pasaportu
Requisito di ingresso
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Requisito di ingresso
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Có những quy tắc nào cho __________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
chó chỉ đường
rehber köpekler
Tipo di animale
chó hỗ trợ
yardımcı köpekler
Tipo di animale
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale