Italiano | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Specificare i requisiti di ingresso
microchip
il microchip
Requisito di ingresso
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Requisito di ingresso
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Requisito di ingresso
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Requisito di ingresso
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
chó chỉ đường
cani guida
Tipo di animale
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Tipo di animale
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale