Polacco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
Mikrochip
mikrochip
Requisito di ingresso
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Requisito di ingresso
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
Blindenhunde
psy przewodniki
Tipo di animale
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Tipo di animale
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale