Ceco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Potřebuji dovozní povolení?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
Mikrochip
mikročip
Requisito di ingresso
Nachweis der Tollwutimpfung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Requisito di ingresso
Haustierpass
cestovní pas pro zvířata
Requisito di ingresso
Entwurmungszertifikat
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Requisito di ingresso
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Wie sind die Regeln für _____________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
Blindenhunde
Vodící psi
Tipo di animale
Assistenzhunde
asistenční psi
Tipo di animale
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale