Polacco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
mikrochip
mikrochip
Requisito di ingresso
rabiesvaccination (certifikat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
pass för sällskapsdjur
paszport dla zwierząt domowych
Requisito di ingresso
bandmaskbehandling (certifikat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Vad är reglerna gällande ________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
ledarhundar
psy przewodniki
Tipo di animale
assistanshundar
psy towarzyszące
Tipo di animale
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale