Ceco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
mikrochip
mikročip
Requisito di ingresso
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Requisito di ingresso
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Requisito di ingresso
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Requisito di ingresso
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
ledarhundar
Vodící psi
Tipo di animale
assistanshundar
asistenční psi
Tipo di animale
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale