Polacco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
el microchip
mikrochip
Requisito di ingresso
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Requisito di ingresso
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
perros guía
psy przewodniki
Tipo di animale
perros de asistencia
psy towarzyszące
Tipo di animale
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale