Tedesco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Specificare i requisiti di ingresso
mikrochip
Mikrochip
Requisito di ingresso
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Nachweis der Tollwutimpfung
Requisito di ingresso
paszport dla zwierząt domowych
Haustierpass
Requisito di ingresso
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Entwurmungszertifikat
Requisito di ingresso
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
psy przewodniki
Blindenhunde
Tipo di animale
psy towarzyszące
Assistenzhunde
Tipo di animale
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale