Russo | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Для [животное] есть срок карантина?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Specificare i requisiti di ingresso
mikrochip
микрочип
Requisito di ingresso
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
антирабическая прививка (сертификат)
Requisito di ingresso
paszport dla zwierząt domowych
паспорт питомца
Requisito di ingresso
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
лечение от паразитов (сертификат)
Requisito di ingresso
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Каковы правила для _______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
psy przewodniki
собаки-поводыри
Tipo di animale
psy towarzyszące
собаки-ассистенты
Tipo di animale
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale