Polacco | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Specificare i requisiti di ingresso
microchip
mikrochip
Requisito di ingresso
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Requisito di ingresso
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito di ingresso
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
guide dogs
psy przewodniki
Tipo di animale
assistance dogs
psy towarzyszące
Tipo di animale
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale