Svedese | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Specificare i requisiti di ingresso
mikročip
mikrochip
Requisito di ingresso
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Requisito di ingresso
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Requisito di ingresso
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Requisito di ingresso
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
Vodící psi
ledarhundar
Tipo di animale
asistenční psi
assistanshundar
Tipo di animale
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale