Russo | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

Potřebuji dovozní povolení?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
Má toto zvíře určenou karanténu?
Для [животное] есть срок карантина?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Specificare i requisiti di ingresso
mikročip
микрочип
Requisito di ingresso
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
антирабическая прививка (сертификат)
Requisito di ingresso
cestovní pas pro zvířata
паспорт питомца
Requisito di ingresso
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
лечение от паразитов (сертификат)
Requisito di ingresso
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Каковы правила для _______________?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
Vodící psi
собаки-поводыри
Tipo di animale
asistenční psi
собаки-ассистенты
Tipo di animale
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale