Svedese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
ห้องพัก
rum
Tipo di alloggio
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Tipo di alloggio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Tipo di alloggio
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Tipo di alloggio
บ้านแฝด
parhus
Tipo di alloggio
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Tipo di alloggio
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Domandare quanto è l'affitto
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Domandare quanto è la caparra
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Stato dell'appartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Stato dell'appartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Domandare se sono ammessi animali
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Informarsi sulla durata del contratto
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Domandare se avrai un posto auto privato
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Domandare se gli impianti funzionano
ท่อประปา
rörläggningen
Impianto
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Impianto
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Domandare di vedere il termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Domandare perché la casa è in vendita
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Domandare cosa è incluso nella vendita
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Informarsi sul passaggio di proprietà
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi