Russo | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Я бы хотел(а) снимать________________.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
ห้องพัก
комната
Tipo di alloggio
แฟลต / ห้องชุด
квартира/апартаменты
Tipo di alloggio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
студия
Tipo di alloggio
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
отдельный дом
Tipo di alloggio
บ้านแฝด
блокированный дом
Tipo di alloggio
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
дом ленточной застройки
Tipo di alloggio
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Сколько стоит аренда в месяц?
Domandare quanto è l'affitto
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Какова стоимость депозита?
Domandare quanto è la caparra
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Когда я могу прийти для осмотра?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
ห้องชุด ________________
Жилье_______________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
мебелировано
Stato dell'appartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
без мебели
Stato dell'appartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Домашние животные разрешены?
Domandare se sono ammessi animali
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Как я могу включить датчик электричества?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Сколько еще человек живут в квартире?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Как долго длится контракт?
Informarsi sulla durata del contratto
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Были ли разногласия с соседями
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Какие ремонтные работы здесь были?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Когда последний раз была заменена проводка?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Там есть парковка?
Domandare se avrai un posto auto privato
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Здесь кто-нибудь был убит?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
___________ ใช้งานได้ไหม
_________ работает?
Domandare se gli impianti funzionano
ท่อประปา
водопровод
Impianto
เครื่องทำความร้อน
отопление
Impianto
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Где расположены счетчики газа и электричества?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Где термостат?
Domandare di vedere il termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Сколько предложений имел этот дом?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Как давно этот дом уже на рынке?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Почему владельцы переезжают?
Domandare perché la casa è in vendita
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Как долго продавец там живет?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
การขายรวมอะไรบ้าง
Что включено в продажу?
Domandare cosa è incluso nella vendita
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Здесь были проблемы с обвалами?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Informarsi sul passaggio di proprietà
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Вы можете снять дом с рынка?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi