Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
ห้องพัก
een kamer
Tipo di alloggio
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Tipo di alloggio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Tipo di alloggio
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Tipo di alloggio
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Tipo di alloggio
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Tipo di alloggio
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Domandare quanto è l'affitto
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Domandare quanto è la caparra
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Stato dell'appartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Stato dell'appartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Domandare se sono ammessi animali
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Informarsi sulla durata del contratto
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Domandare se avrai un posto auto privato
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Domandare se gli impianti funzionano
ท่อประปา
het sanitair
Impianto
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Impianto
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Domandare di vedere il termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Domandare perché la casa è in vendita
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Domandare cosa è incluso nella vendita
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Informarsi sul passaggio di proprietà
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi