Inglese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
ห้องพัก
room
Tipo di alloggio
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Tipo di alloggio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Tipo di alloggio
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Tipo di alloggio
บ้านแฝด
semi-detached house
Tipo di alloggio
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Tipo di alloggio
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Domandare quanto è l'affitto
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Domandare quanto è la caparra
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Stato dell'appartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Stato dell'appartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Domandare se sono ammessi animali
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Informarsi sulla durata del contratto
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Domandare se avrai un posto auto privato
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Domandare se gli impianti funzionano
ท่อประปา
the plumbing
Impianto
เครื่องทำความร้อน
the heating
Impianto
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Domandare di vedere il termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Domandare perché la casa è in vendita
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Domandare cosa è incluso nella vendita
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Informarsi sul passaggio di proprietà
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi