Esperanto | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
ห้องพัก
ĉambron
Tipo di alloggio
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Tipo di alloggio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Tipo di alloggio
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Tipo di alloggio
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Tipo di alloggio
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Tipo di alloggio
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Domandare quanto è l'affitto
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Domandare quanto è la caparra
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Stato dell'appartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Stato dell'appartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Domandare se sono ammessi animali
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Informarsi sulla durata del contratto
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Domandare se avrai un posto auto privato
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Domandare se gli impianti funzionano
ท่อประปา
la dukto
Impianto
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Impianto
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Domandare di vedere il termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Domandare perché la casa è in vendita
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Domandare cosa è incluso nella vendita
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Informarsi sul passaggio di proprietà
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi