Thailandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dire cosa vuoi prendere in affitto
rum
ห้องพัก
Tipo di alloggio
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Tipo di alloggio
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo di alloggio
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo di alloggio
parhus
บ้านแฝด
Tipo di alloggio
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo di alloggio
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Domandare quanto è l'affitto
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Domandare quanto è la caparra
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stato dell'appartamento
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stato dell'appartamento
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Domandare se sono ammessi animali
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Informarsi sulla durata del contratto
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Domandare se avrai un posto auto privato
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Domandare se gli impianti funzionano
rörläggningen
ท่อประปา
Impianto
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Impianto
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Domandare di vedere il termostato
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Domandare perché la casa è in vendita
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Domandare cosa è incluso nella vendita
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarsi sul passaggio di proprietà
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi