Thailandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

Я бы хотел(а) снимать________________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dire cosa vuoi prendere in affitto
комната
ห้องพัก
Tipo di alloggio
квартира/апартаменты
แฟลต / ห้องชุด
Tipo di alloggio
студия
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo di alloggio
отдельный дом
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo di alloggio
блокированный дом
บ้านแฝด
Tipo di alloggio
дом ленточной застройки
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo di alloggio
Сколько стоит аренда в месяц?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Domandare quanto è l'affitto
Коммунальные услуги включены в стоимость?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
Какова стоимость депозита?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Domandare quanto è la caparra
Когда я могу прийти для осмотра?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
Жилье_______________.
ห้องชุด ________________
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
мебелировано
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stato dell'appartamento
без мебели
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stato dell'appartamento
Домашние животные разрешены?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Domandare se sono ammessi animali
Как я могу включить датчик электричества?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
Сколько еще человек живут в квартире?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
Как долго длится контракт?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Informarsi sulla durata del contratto
Были ли разногласия с соседями
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
Какие ремонтные работы здесь были?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
Когда последний раз была заменена проводка?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Кто живет наверху/внизу/рядом?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Там есть парковка?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Domandare se avrai un posto auto privato
Здесь кто-нибудь был убит?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
_________ работает?
___________ ใช้งานได้ไหม
Domandare se gli impianti funzionano
водопровод
ท่อประปา
Impianto
отопление
เครื่องทำความร้อน
Impianto
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Где расположены счетчики газа и электричества?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Где термостат?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Domandare di vedere il termostato
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

Сколько предложений имел этот дом?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
Как давно этот дом уже на рынке?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Почему владельцы переезжают?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Domandare perché la casa è in vendita
Как долго продавец там живет?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
Что включено в продажу?
การขายรวมอะไรบ้าง
Domandare cosa è incluso nella vendita
Здесь были проблемы с обвалами?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarsi sul passaggio di proprietà
Что будет строиться в этом районе в будущем?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Вы можете снять дом с рынка?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi