Thailandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

Cerco ___________ da affittare.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dire cosa vuoi prendere in affitto
una stanza
ห้องพัก
Tipo di alloggio
un appartamento
แฟลต / ห้องชุด
Tipo di alloggio
un monolocale
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo di alloggio
una casa indipendente
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo di alloggio
una casa bifamiliare
บ้านแฝด
Tipo di alloggio
una villetta a schiera
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo di alloggio
Quanto è l'affitto mensile?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Domandare quanto è l'affitto
Le utenze domestiche sono incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
A quanto ammonta la caparra?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Domandare quanto è la caparra
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
L'appartamento è _____________.
ห้องชุด ________________
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
ammobiliato
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stato dell'appartamento
non ammobiliato
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stato dell'appartamento
Gli animali sono ammessi?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Domandare se sono ammessi animali
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
Quanto dura il contratto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Informarsi sulla durata del contratto
Ci sono disaccordi tra i vicini?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Avrò diritto a un posto auto privato?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Domandare se avrai un posto auto privato
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
________ è in buone condizioni?
___________ ใช้งานได้ไหม
Domandare se gli impianti funzionano
L'impianto idraulico
ท่อประปา
Impianto
L'impianto di riscaldamento
เครื่องทำความร้อน
Impianto
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Dove è il termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Domandare di vedere il termostato
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Domandare perché la casa è in vendita
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
Cosa è incluso nella vendita?
การขายรวมอะไรบ้าง
Domandare cosa è incluso nella vendita
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarsi sul passaggio di proprietà
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Può ritirare la casa dal mercato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi