Danese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

I am looking for a _______________ to rent.
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Dire cosa vuoi prendere in affitto
room
værelse
Tipo di alloggio
flat / apartment
lejlighed
Tipo di alloggio
studio flat / studio apartment
etværelseslejlighed
Tipo di alloggio
detached house
parcelhus
Tipo di alloggio
semi-detached house
doppelthus
Tipo di alloggio
terraced house
rækkehus
Tipo di alloggio
How much is the rent per month?
Hvor meget er den månedlige leje?
Domandare quanto è l'affitto
Are utilities included?
Er forbrug inklusiv?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
How much is the deposit?
Hvor meget er indskuddet?
Domandare quanto è la caparra
When can I come for a viewing?
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
The apartment is ________________.
Lejligheden er ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
furnished
møbleret
Stato dell'appartamento
unfurnished
ikke møbleret
Stato dell'appartamento
Are pets allowed?
Er husdyr tilladt?
Domandare se sono ammessi animali
How can I switch the energy supplier?
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
How many other tenants are living in the apartment?
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
How many viewings has it had?
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Må jeg se gas- og elmåleren?
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
How long is the lease?
Hvor lang er lejeperioden?
Informarsi sulla durata del contratto
Have there been any neighbor disputes?
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
What renovations have been done?
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
How old is the boiler and when was it last inspected?
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
When was it last rewired?
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Is there a parking space included?
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Domandare se avrai un posto auto privato
Has anyone ever been murdered here?
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
Does ___________ work?
Virker _______________?
Domandare se gli impianti funzionano
the plumbing
rørarbejdet
Impianto
the heating
varmeanlægget
Impianto
Is the landlord in charge of doing repairs?
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Where are the gas and electricity meters?
Hvor er gas- og elmåleren?
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Where is the thermostat?
Hvor er termostaten?
Domandare di vedere il termostato
Can I see the gas safety certificate?
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

How many offers has it had?
Hvor mange tilbud har huset fået?
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
How long has it been on the market?
Hvor længe har huset været på markedet?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Why are the vendors moving?
Hvorfor flytter sælgerne?
Domandare perché la casa è in vendita
How long has the seller lived there?
Hvor længe har sælger boet der?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
What's included in the sale?
Hvad er inkluderet i salget?
Domandare cosa è incluso nella vendita
Have there been any subsidence problems?
Har der været nogen sætningsproblemer?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
Is it possible to find cheaper transferring?
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Informarsi sul passaggio di proprietà
What is going to be built in this area in the future?
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Can you take the house off the market?
Kan du tage huset af markedet?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi