Thailandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dire cosa vuoi prendere in affitto
værelse
ห้องพัก
Tipo di alloggio
lejlighed
แฟลต / ห้องชุด
Tipo di alloggio
etværelseslejlighed
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo di alloggio
parcelhus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo di alloggio
doppelthus
บ้านแฝด
Tipo di alloggio
rækkehus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo di alloggio
Hvor meget er den månedlige leje?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Domandare quanto è l'affitto
Er forbrug inklusiv?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
Hvor meget er indskuddet?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Domandare quanto è la caparra
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
Lejligheden er ________________.
ห้องชุด ________________
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
møbleret
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stato dell'appartamento
ikke møbleret
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stato dell'appartamento
Er husdyr tilladt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Domandare se sono ammessi animali
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Må jeg se gas- og elmåleren?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
Hvor lang er lejeperioden?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Informarsi sulla durata del contratto
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Er der en parkeringsplads inkluderet?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Domandare se avrai un posto auto privato
Er der nogen der er blevet myrdet her?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
Virker _______________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Domandare se gli impianti funzionano
rørarbejdet
ท่อประปา
Impianto
varmeanlægget
เครื่องทำความร้อน
Impianto
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Hvor er gas- og elmåleren?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Hvor er termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Domandare di vedere il termostato
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

Hvor mange tilbud har huset fået?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
Hvor længe har huset været på markedet?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Hvorfor flytter sælgerne?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Domandare perché la casa è in vendita
Hvor længe har sælger boet der?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
Hvad er inkluderet i salget?
การขายรวมอะไรบ้าง
Domandare cosa è incluso nella vendita
Har der været nogen sætningsproblemer?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarsi sul passaggio di proprietà
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Kan du tage huset af markedet?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi