Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Tisztelt Uram!
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Uraim!
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölygem/Uram!
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...megkülönböztette magát a ...
... s-a distins prin.... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
A legnagyobb erőssége a ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... kreatív problémamegoldó
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
... își comunică ideile clar și univoc.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Jól kezeli a felelősséget is.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Per lodare le abilità del candidato
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Heti feladatai magába foglalták a ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva