Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölygem/Uram!
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...megkülönböztette magát a ...
... onderscheidde zich door ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
A legnagyobb erőssége a ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... kreatív problémamegoldó
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Jól kezeli a felelősséget is.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Per lodare le abilità del candidato
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Heti feladatai magába foglalták a ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva