Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Per lodare le abilità del candidato
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva