Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Per lodare le abilità del candidato
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva