Thailandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่าน
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Frau,
้เรียน ท่าน
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Per lodare le abilità del candidato
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva