Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znam ... od... i jako... w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...wyróżniał/-a się...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... posiada szeroką wiedzę...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Per lodare le abilità del candidato
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Zawsze bierze czynny udział w...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva