Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa frun,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... utmärkte sig genom att ...
...megkülönböztette magát a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hens största talang är / finns inom ...
A legnagyobb erőssége a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
... kreatív problémamegoldó
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hen har en bred kompetens.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hen hanterar ansvar väl.
Jól kezeli a felelősséget is.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Per lodare le abilità del candidato
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva