Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Bäste herrn,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa frun,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... utmärkte sig genom att ...
... onderscheidde zich door ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hens största talang är / finns inom ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hen har en bred kompetens.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hen hanterar ansvar väl.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Per lodare le abilità del candidato
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva