Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa frun,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Per lodare le abilità del candidato
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva