Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Per lodare le abilità del candidato
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva