Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая...
Bästa frun,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Per lodare le abilità del candidato
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva