Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Stimate Domn,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Tisztelt Smith Asszony
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... s-a distins prin.... .
...megkülönböztette magát a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
A legnagyobb erőssége a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
... kreatív problémamegoldó
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... își comunică ideile clar și univoc.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
... face față cu ușurință responsabilităților.
Jól kezeli a felelősséget is.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Per lodare le abilità del candidato
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva