Tedesco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... s-a distins prin.... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... își comunică ideile clar și univoc.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
... face față cu ușurință responsabilităților.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Per lodare le abilità del candidato
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva