Spagnolo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Stimate Domn,
Distinguido Señor:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Distinguida Señora:
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Distinguidos Señores:
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Apreciados Señores:
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
A quien pueda interesar
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Apreciado Sr. Pérez:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Apreciada Srta. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... s-a distins prin.... .
X se distinguió por su...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Su más considerable talento es...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
... își comunică ideile clar și univoc.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
... face față cu ușurință responsabilităților.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Per lodare le abilità del candidato
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Sus principales responsabilidades fueron...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Sus tareas diarias involucraban...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva