Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Szanowny Panie,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znam ... od... i jako... w...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...wyróżniał/-a się...
... onderscheidde zich door ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... posiada szeroką wiedzę...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Per lodare le abilità del candidato
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva